Skontaktuj się z nami:

Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Projekt unijny

Projekt unijny

MIO-DENT STOMATOLOGIA K. KAROŃSKA M. J. KORALEWSCY SPÓŁKA PARTNERSKA realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy MIO-DENT STOMATOLOGIA K. KAROŃSKA M. J. KORALEWSCY na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0034/21-00

Okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-12-31

Cel projektu i spodziewane efekty:

 

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów stomatologicznych pod marką Miodent, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

  • podpisanie łącznie 10 kontraktów handlowych;
  • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 192 200,00 zł,
  • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 192 200,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

  • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,
  • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 219 200,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 186 320,00 zł

Skontaktuj się
Nie wiesz co Ci dolega? Chcesz umówić się na wizytę?
Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą!

    ZADZWOŃ LUB NAPISZ